akranz

Agnieszka Kranz

Agnieszka Kranz odpowiada za innowacje w Grupie Cyfrowego Polsatu, współpracując w tym zakresie z zarządami i pracownikami spółek z grupy. Z sukcesem wdrożyła kilka programów wewnętrznych ukierunkowanych na budowę wewnętrznego ekosystemu innowacji oraz zaangażowanie pracowników w tym zakresie, a także zmianę kultury organizacyjnej nastawionej na promowanie innowacji, zwłaszcza w zakresie metodologii i procesów.

Rozwija również współpracę spółek z grupy ze startupami tworząc innowacyjny program partnerski pre-akceleracji oraz prowadzi programy akceleracyjne, w których uczestniczy grupa kapitałowa. Równolegle zajmuje się opracowywaniem strategii podejścia i planu wdrożenia nowych technologii od strony biznesowej i organizacyjnej (np. RPA).

W swojej praktyce w obszarze innowacji wykorzystuje uprzednio zdobyte doświadczenie zdobyte w zakresie finansowania spółek na rynku kapitałowym i m&a w amerykańskiej firmie doradczej, współpracując przy takich projektach z międzynarodowymi bankami inwestycyjnymi, funduszami PE i VC oraz polskimi blue chipami. Poza tym jest mentorem start-upów zarówno w programach akceleracyjnych, jak i poza nimi.

W wolnym czasie Agnieszka angażuje się w różne akcje pro-bono m.in. zainicjowała i prowadziła program mentorski dla nastolatków Mentors4Teens pod fundacją Mentors4Starters, a obecnie współtworzy i mentoruje projekt TeenCrunch.

Agnieszka jest z wykształcenia prawnikiem i politologiem, a ponadto uzyskała tytuł LLM w zakresie międzynarodowego prawa handlowego (MBA dla prawników). Ukończyła również wiele kursów w tym: studia podyplomowe z zakresu przywództwa na SGH, czy szkołę prawa amerykańskiego na Columbia University.

Jest orędowniczką zmiany analogowego „myślenia” o rzeczywistości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na bardziej cyfrowy jako głównego motoru dla transformacji cyfrowej. Interesuje się cyfrowymi strategiami, nowymi technologiami i kulturą organizacyjną, a prywatnie jest uzależniona od słuchania muzyki, uwielbia festiwale muzyczne i wszelkie sporty wodne, a ponadto interesuje się immunologią.

Moje prelekcje

Czym naprawdę jest transformacja cyfrowa i jak może wpłynąć na funkcjonowanie kancelarii i departamentów prawnych?

Agnieszka Kranz

Agnieszka Kranz odpowiada za innowacje w Grupie Cyfrowego Polsatu, współpracując w tym zakresie z zarządami i pracownikami spółek z grupy. Z sukcesem wdrożyła kilka programów wewnętrznych ukierunkowanych na budowę wewnętrznego ekosystemu innowacji oraz zaangażowanie pracowników w tym zakresie, a także zmianę kultury organizacyjnej nastawionej na promowanie innowacji, zwłaszcza w zakresie metodologii i procesów.

Rozwija również współpracę spółek z grupy ze startupami tworząc innowacyjny program partnerski pre-akceleracji oraz prowadzi programy akceleracyjne, w których uczestniczy grupa kapitałowa. Równolegle zajmuje się opracowywaniem strategii podejścia i planu wdrożenia nowych technologii od strony biznesowej i organizacyjnej (np. RPA).

W swojej praktyce w obszarze innowacji wykorzystuje uprzednio zdobyte doświadczenie zdobyte w zakresie finansowania spółek na rynku kapitałowym i m&a w amerykańskiej firmie doradczej, współpracując przy takich projektach z międzynarodowymi bankami inwestycyjnymi, funduszami PE i VC oraz polskimi blue chipami. Poza tym jest mentorem start-upów zarówno w programach akceleracyjnych, jak i poza nimi.

W wolnym czasie Agnieszka angażuje się w różne akcje pro-bono m.in. zainicjowała i prowadziła program mentorski dla nastolatków Mentors4Teens pod fundacją Mentors4Starters, a obecnie współtworzy i mentoruje projekt TeenCrunch.

Agnieszka jest z wykształcenia prawnikiem i politologiem, a ponadto uzyskała tytuł LLM w zakresie międzynarodowego prawa handlowego (MBA dla prawników). Ukończyła również wiele kursów w tym: studia podyplomowe z zakresu przywództwa na SGH, czy szkołę prawa amerykańskiego na Columbia University.

Jest orędowniczką zmiany analogowego „myślenia” o rzeczywistości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na bardziej cyfrowy jako głównego motoru dla transformacji cyfrowej. Interesuje się cyfrowymi strategiami, nowymi technologiami i kulturą organizacyjną, a prywatnie jest uzależniona od słuchania muzyki, uwielbia festiwale muzyczne i wszelkie sporty wodne, a ponadto interesuje się immunologią.