Piotr Kochański

 

Moje prelekcje

04.03.2016

Rozwój innowacyjnej firmy prawniczej - początki, trudności, wyzwania i przyszłość

Piotr Kochański