Prof. Michał Jackowski

Profesor prawa, adwokat, doradca podatkowy, absolwent studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP. Wspólnik dużej poznańskiej kancelarii DSK (50 ekspertów na pokładzie). Arbiter sądu polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), członek grup roboczych przy Ministerstwie Cyfryzacji. General i legal counsel w kilku innowacyjnych firmach z sektora IT i IOT (m.in. Netguru, Fibar Group, Software Mill, LexDigital, Fourpointzero). Ekspert w dziedzinie legal project management, prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, e-privacy.

Moje prelekcje

06.03.2020

Dyskusja w panelu Management

Prof. Michał Jackowski

Profesor prawa, adwokat, doradca podatkowy, absolwent studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP. Wspólnik dużej poznańskiej kancelarii DSK (50 ekspertów na pokładzie). Arbiter sądu polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), członek grup roboczych przy Ministerstwie Cyfryzacji. General i legal counsel w kilku innowacyjnych firmach z sektora IT i IOT (m.in. Netguru, Fibar Group, Software Mill, LexDigital, Fourpointzero). Ekspert w dziedzinie legal project management, prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, e-privacy.