Tomasz Zalewski

Moje prelekcje

6.03.2020

Prowadzący dyskusję w panelu LEGAL TECH & INNOVATION

08.03.2019

Future of law in the CEE - Międzynarodowa debata

03.03.2017

Looking Glass Report - jak technologie cyfrowe zmieniają usługi prawne

Tomasz Zalewski