Organizatorem konferencji
LEGAL MARKET DAY jest:

TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING SP. Z O.O.
ul. Bolesława Krysiewicza 3a/1, 61-825 Poznań
KRS 0000626663 / NIP PL7831744095