Mary Shen O’Carroll

Mary Shen O’Carroll jest dyrektorem ds. Prawnych w Google. Odpowiada za nadzór kluczowych aspektów zarządzania wynikami finansowymi, zarządza zewnętrznymi doradcami, systemami, narzędziami i operacjami wewnętrznymi. Przed dołączeniem do Google Mary pracowała jako menedżer ds. Rentowności w Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Wcześniej była bankierem inwestycyjnym i konsultantem ds. Zarządzania strategicznego. Jest także pełnym pasji liderem, który wspiera przełomowe technologie i procesy mające na celu zmianę przyszłości branży prawniczej. Aby jeszcze bardziej wspierać proces postępujących przemian, jest prezesem CLOC (Corporate Legal Operations Consortium).

Moje prelekcje

Brak prelekcji.

Mary Shen O’Carroll

Mary Shen O’Carroll jest dyrektorem ds. Prawnych w Google. Odpowiada za nadzór kluczowych aspektów zarządzania wynikami finansowymi, zarządza zewnętrznymi doradcami, systemami, narzędziami i operacjami wewnętrznymi. Przed dołączeniem do Google Mary pracowała jako menedżer ds. Rentowności w Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Wcześniej była bankierem inwestycyjnym i konsultantem ds. Zarządzania strategicznego. Jest także pełnym pasji liderem, który wspiera przełomowe technologie i procesy mające na celu zmianę przyszłości branży prawniczej. Aby jeszcze bardziej wspierać proces postępujących przemian, jest prezesem CLOC (Corporate Legal Operations Consortium).